Bedrijfsbezoeken

Naast het feit, dat het programma Ondernemen Op School heel praktisch van aard is, vinden wij dat bedrijfsbezoeken bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

Ook inspireert het hen om verder hun product of dienst te ontwikkelen tot een niveau, dat klaar is voor de markt.

Belangrijke Pagina's voor informatie

Bedrijfsbezoeken

De verhalen van ondernemers ontwikkeld het beeld, dat studenten hebben van ondernemerschap. Het authentieke verhaal van die ondernemer, met alle mooie en minder mooie kanten, inspireert studenten en helpt hen hun ondernemersvaardigheden te ontplooien. Die ondernemende vaardigheden dragen weer bij aan het vormen van een fundament voor toekomstige opleidingen, voor de toekomstige carrière en voor sommigen de verdere voorbereiding op ondernemerschap. Laten we op een zeer leerzame reis gaan!

Afhankelijk van de keuze voor een regulier of een intensief Vervolgprogramma, bezoeken we in het programma Ondernemen Op School 2 á 3 keer een bedrijf met studenten. Zo zien en horen studenten heel praktisch hoe ondernemerschap werkt in het dagelijks leven. Minstens net zo belangrijk is de ontwikkeling van de juiste houding, waarmee al gestart wordt tijdens de introductie van het programma.

Vooral (onder begeleiding) ondernemersactiviteiten doen die ze nooit eerder gedaan hebben of dingen proberen waarvan ze dachten dat ze het niet konden, kan studenten echt helpen met die stap uit hun comfort zone.

Scholen geholpen
0 +
Klassen getraind
0 +
Studenten geïnspireerd
0 +