About

CRKBO Registratie

EURObizz Academy is een geregistreerde onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs via het CRKBO. Bovendien is EURObizz Academy door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.
Dit betekent, dat wij het programma ‘Ondernemen Op School’ BTW vrij kunnen leveren aan scholen.